top of page

Ανασκόπηση /

Δημοσίευση - Επεξεργασία

Διερμηνεία

Ο μεταφραστής είναι συνήθως το αόρατο άτομο που είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά των προθέσεων του συγγραφέα σε κάποια άλλη γλώσσα. Αφού εκπαιδεύτηκαν για να αναγνωρίζουν το πλαίσιο της ανεξαρτησίας τους, οι μεταφραστές είναι υπεύθυνοι αν το νόημα του κειμένου δεν γίνει αντιληπτό στον αναγνώστη παρόλο που δεν συνέγραψαν οι ίδιοι το πρωτότυπο κείμενο.

Η προσπάθεια να αναλύσουμε αυτή την ευθύνη θα μας έμπαζε σε βαθιά νερά. Σε γενικές γραμμές όμως, σημαντικό είναι πως ο μεταφραστής λαμβάνει υπόψη τους αναγνώστες στους οποίους απευθύνεται το κείμενο. Πρόκειται για ένα άρθρο κάποιου επιστημονικού περιοδικού ή για ένα που δημοσιεύτηκε σε μια εφημερίδα; Μήπως οι πληροφορίες στοχεύουν σε άτομα που εξειδικεύονται στον τομέα ή σε άτομα που απλά ενδιαφέρονται για τα γενικά συμπεράσματα; Ύστερα πρέπει να σκεφτεί κανείς το πώς μπορεί το ύφος, η προσέγγιση, η επιλογή των λέξεων και εκφράσεων του συγγραφέα να μεταφερθεί σε μια άλλη γλώσσα με την ελάχιστη απώλεια. Θα αντιλαμβανόταν ο αναγνώστης το μότο ή το ρητό ή μήπως πρέπει να προσαρμοστεί σε τοπικό επίπεδο για να μεταφέρει το σωστό νόημα;

Ανάμεσα στους αμέτρητους συνδυασμούς παραγόντων που φτιάχνουν το μονοπάτι προς την τελική επιλογή ύφους, ο πυρήνας της μετάφρασης είναι η ικανότητα να κρίνει κανείς κατά πόσο οι λέξεις πρέπει να θυσιαστούν για το ευρύτερο νόημα ή το αντίθετο. Μετάφραση είναι η διαδικασία δημιουργίας ενός κειμένου μέσα σε ένα υποκειμενικό περιβάλλον εργασίας παρόλο που το ίδιο το κείμενο καλείται να πληροί αντικειμενικά κριτήρια.​
   

2

Απλά επαγγελματίας

Missing text here. Missing text here. Missing text here. Missing text here.Missing text here. Missing text here.Missing text here. Missing text here.Missing text here. Missing text here.Missing text here. Missing text here.Missing text here. Missing text here.

3

Μηχανική μετάφραση

Missing text here. Missing text here. Missing text here. Missing text here.Missing text here. Missing text here.Missing text here. Missing text here.Missing text here. Missing text here.Missing text here. Missing text here.Missing text here. Missing text here.

4

Η διερμηνεία δικαστηρίου είναι άλλη μία μορφή διαδοχικής διερμηνείας. Σβελτάδα, ακρίβεια, τυπικότητα, διαθεσιμότητα είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που οι δικηγόροι, οι πελάτες τους αλλά και οι δικαστές θα περίμεναν να αντικρύσουν σε έναν επαγγελματία διερμηνέα δικαστηρίου. Ενώ στέκεται ενώπιον της δικαστικής εξουσίας του κράτους, ο διερμηνέας είναι μόνο η ξενόγλωσση φωνή οποιουδήποτε μιλά μέσα στην αίθουσα, είτε πρόκειται για την κατηγορούσα αρχή ή τον εναγόμενο και ανεξαρτήτως του αν αυτός καταθέτει ή αντεξετάζει.

Η αποδεδειγμένη εμπειρία μας στη διερμηνεία δικαστηρίου διασφαλίζει ότι η επικοινωνία ανάμεσα σε οποιαδήποτε δύο μέρη θα έχει την πρώτιστη θέση, ενώ ταυτόχρονα οι κανόνες συμπεριφοράς ενώπιον του δικαστηρίου τηρούνται κατά γράμμα.

5

Όταν η διοίκηση μιας παγκοσμίου φήμης εταιρίας αποφάσισε να στείλει την ομάδα ελέγχου ποιότητας να διεξάγει ελέγχους στα γραφεία της Κύπρου, χρειάστηκαν κάποιον που να ήταν σε θέση να επικοινωνήσει στις γλώσσες και των δύο μερών ώστε να διασφαλιστεί απρόσκοπτος διάλογος μεταξύ τους.

Ο «σύνδεσμος» μεταξύ δύο μερών που μιλούν δύο διαφορετικές γλώσσες μεταφράζει από τη μία στην άλλη και αντιστρόφως προτάσεις που, συνήθως, είναι πιο σύντομες απ’ ότι σε άλλες μορφές διερμηνείας. Πρόκειται για ένα πιο προσωπικό, κατά κάποιο τρόπο, είδος διερμηνείας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μικρές ομάδες κατά τη διάρκεια συναντήσεων, συνεντεύξεων, επίσημων δείπνων που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια ενός επαγγελματικού ταξιδιού, κτλ.

11062b_f0cd2b56e86443d68d21b6bc12fe055c_
bottom of page